Welkom op de website van De Gouden Treffer!


Op zondag 21 Januari in onze schiethal (schuttershome) te Ruurlo.

De hal is open vanaf plusminus 11:30 uur.
Je wordt ontvangen met koffie en krentenbrood.
De wedstrijd begint uiterlijk om 12:00 uur.

Er wordt gestreden om de volgende titels Recurve en compound

HEREN;                DAMES;                         JEUGD;
Koning                  Koningin                         Prins(es)
1e Ridder            1e Hofdame                  1e Adjudant
2e Ridder           2e Hofdame                 2e Adjudant

Wij hopen, dat jij hierbij aanwezig zal zijn.
Koning schieten mag in vrije kleding.
De baanloting is op dinsdag 9 Jan. en woensdag 10 Jan.
Voor degene die niet aanwezig is, wordt een baannummer getrokken.

Na afloop wordt de uitslag bekend gemaakt. Hierbij is ook je wederhelft, partner, vriend, vriendin of ouder(s) uitgenodigd.
Hierna gaan we een toost uitbrengen op de nieuwe leden van de hofhouding.

De koffie/thee en krentenbrood zijn gratis.
Iedereen krijgt 2 consumptie bonnen.
De rest is voor eigen rekening.
Er zal ook voor een hapje worden gezorgd.

Gaarne even berichten of je aanwezig bent tijdens deze dag, je kunt de lijst invullen die op het bord hangt.

Het schietreglement ligt in de schiethal of is hier te bekijken

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Agenda;

Opening door de voorzitter om 20:00

Notulen van de ALV van 24 mei 2017. (worden meegestuurd)

Verslag (uitgestelde) kascontrole.

Mededelingen.

Pauze

Rondvraag.

Afsluiting door de voorzitter.