Reglement Koningsschieten

De Gouden Treffer
Reglement Koningschieten 08-01-2018

A. Het Koning, Koninginnen, Prinsen en Prinsessen- schieten genoemd “KONINGSCHIETEN” vind elk jaar plaats op de derde zondag in januari.

B. De wedstrijdleiding is in handen van één Wedstrijdleider die door het bestuur wordt aangewezen.
De scores worden alleen opgeteld en niet doorgeteld en worden geheim gehouden tot de bekendmaking hiervan plaats vindt.
De Wedstrijdleider ziet er ook op toe dat alle volgende punten hieronder vermeld gehandhaafd worden.

C. De leden die aan het koningschieten deelnemen zijn verplicht om jaarlid van “DE GOUDEN TREFFER” uit Ruurlo te zijn en tevens het volgende verenigingsjaar lid van de “NEDERLANDSE HANDBOOG BOND” met het verenigingsnummer van “DE GOUDEN TREFFER” (ver. nr. 1261) uit Ruurlo, op het Bewijs van Registratie, van de N.H.B.

D. Elke schutter moet goed herkenbare pijlen hebben, voorzien van een goed zichtbaar kenmerk of voorzien van naam of kleurplakker.
Mochten er schutters, op dezelfde baan, dezelfde pijlen hebben, moet er van baan gewisseld worden of één van de schutters moet andere pijlen gebruiken.

E. In de laatste week voor het Koningschieten wordt, op de trainingen door elke schutter een lot getrokken waarop vermeld staat het baannummer en de schietbeurt op die baan, hieraan dient men zich de gehele wedstrijd te houden, degene die niet getrokken hebben worden door de wedstrijdleider ingedeeld. In overleg met de schutter kan de wedstrijdleiding het baannummer veranderen!

F. De wedstrijd gaat over 36 wedstrijdpijlen, met 6 proefpijlen vooraf en halverwege de wedstrijd een pauze.

G. Op de bijlage vind je de verschillende klassen waarin geschoten kan worden.

I. Een titel wordt pas vergeven als er twee of meer schutters per klasse mee doen.
De volgende artikelen j. k. en I. gelden voor elke categorie.

J. De schutter met het hoogste aantal punten heeft de titel in zijn of haar categorie en behoud die tot het volgende Koningschieten.
Zijn er aan het eind van de wedstrijd meerdere schutters met een gelijk aantal punten in dezelfde categorie, vindt er een herkansing plaats in de desbetreffende categorie.
De nieuwe telling over de twaalf herkansingspijlen bepaald de plaats.
De desbetreffende schutters mogen geen proefpijlen schieten, waarna per schutter 4 x 3 (dus twaalf) herkansingspijlen worden geschoten.
Is de score dan nog gelijk is er een schot met pijl close to center.
Dit wordt herhaald tot er een beslissing is gevallen.

K. Heeft een schutter/ schutster drie maal achtereen volgende jaren de titel koning/ koningin, dan wel
prins/prinses behaald, dan wordt hij/zij verheven tot keizer/keizerin of kroonprins(es).
De nieuwe Koning/Koningin of prins(es) mag diezelfde dag de Keizer/Keizerin of kroonprins(es) uitdagen voor een wedstrijd van 15 pijlen.
Wint de nieuwe Koning/Koningin deze wedstrijd, is de Keizer/Keizerin/kroonprins(es) haar titel kwijt. Zo niet, dan houdt de Keizer/Keizerin/kroonprins(es) zijn/haar titel.

L. Voor de Koning/Koninginnen-titel komen in aanmerking, die leden die op dat moment de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Voor de Prinsen/Prinsessentitel komen in aanmerking, die leden die op dat moment de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.
Aspirant leden en masters schieten onderling ook een wedstrijd, deze loopt parallel met het Koningschieten.
Dit betekend echter wel dat zij de afstand die op die dag geschoten wordt, moeten kunnen schieten.
Aspirant leden zijn die leden die op de dag van het Koningschieten de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt.

M. Alleen het Koningschieten is aan deze regels gebonden.

 

Koningschieten 2018 08-01-2018

Bijlage voor reglement Koningschieten:
KLASSERING KONINGSCHIETEN
Koning
Recurve/Compound
1e Ridder
Recurve/Compound
2e Ridder
Recurve/Compound
 Koningin Recurve/Compound 1e Hofdame Recurve/Compound  2e Hofdame
Recurve/Compound
 Prins Recurve/Compound  1e Adjudant Recurve/Compound  2e Adjudant Recurve/Compound
 Prinses Recurve/Compound  1e Adjudante Recurve/Compound  2e Adjudante Recurve/Compound
1e Aspirant Recurve/Compound  1e Master Recurve/Compound