Lidmaatschap


Opgericht 15 februari 1979. Aangesloten bij de Nederlandse Handboogbond op 1 juli 1981, Afdeling 4, Kring 1.

Vereniging nr.: 1261

Schietlokatie: Furstenauerstraat 1, 7261 PE Ruurlo.
Achter de sporthal Tel: 0573 – 451805

Bankrelatie:  Rabobank Ruurlo rekeningnummer: NL 31 RABO 03366.79.998

Contributie:
Senioren      € 125,00 per jaar
Junioren       € 85,00 per jaar
Donateurs    € 55,00 per jaar

De contributie wordt per kwartaal d.m.v. een  automatische afschrijving geïnd.
In dit bedrag zit ook het lidmaatschapsgeld van de N.H.B.
Tegelijk met het aanmeldformulier als lid krijgt u / jij de machtigings opdracht.
Inleveren bij de Penningmeester.
Het kalenderjaar 1oopt van 1 januari t/m 31 december.